torsdag 15 april 2010

Allerseelen kommer inte till WGT

Som jag tidigare berättat så låg Allerseelen i förhandling med festivalledningen på Wave Gotik Treffen för att få till stånd ett framträdande på festivalen. Detta har tyvärr gått i stöpet. De blev erbjudna att spela den 24 maj, men var tvungna att tacka nej på grund av tidsbrist då de skall spendera två veckor i Ryssland med start den 26 maj. Förhoppningen är dock att 2011 års upplaga av festivalen kommer att gå av stapeln med Allerseelen på någon utav scenerna i Leipzig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar